YANGIN MERDİVENLERİNDE YAPIM HATALARI VE YAPIM SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

YANGIN MERDİVENLERİNDE YAPIM HATALARI VE YAPIM SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

                Merdivenler binaların içerisinde veya dışarısında farklı katları bir birlerine bağlamak için basamak yükseltme modeliyle yapılan tasarımlardır. Merdivenler iki kısma ayrılır. Birinci kısımdaki olanlar yangın merdivenleridir. Yangın merdiveni yapımı genellikle dış cepheye harici olmaktadır. Son zamanlarda binaların bir birlerine yaklaşmaları ve şehirleşmenin hızla yükseldiği dönemde yangın merdivenleri binaların içerisine yapılmaktadır. İkinci çeşit merdivenler ise bina girişlerinde veya kat aralarında olan merdivenlerdir. Yangın merdivenlerinin bina içerisine yapılması veya bina dışarısına yapılması sırasında dikkat edilecek hususlar vardır. Bu maddeler bazen yönetmelik hususunda olmakla beraber bazende yangın merdivenin montajı sırasında yapılmaktadır.

                Yangın merdivenleri iç cepheye yapıldığında dikkat edilecek maddeler şöyledir. Yangın merdivenleri insanların her zaman kullandıkları alanlarla bağlantısı olmalıdır. Zaten mimari çizim ve ruhsat alımları için bu zorunludur. Ama asıl nokta iç tasarımda yangın merdivenlerinin gizlenmesi ve insanların fark edemeyecekleri derecede tasarımlar uygulanmasıdır. Yangın merdivenlerinin iç mekânlarda gerek ulaşım gerekse tasarım olarak gizlenmesi panik halindeki insanların yangın merdivenlerini fark edememesine sebep olmak insanların can güvenliklerini hiçe saymaktır. Yangının çıkması veya binanın acil boşaltılması durumunda insanların koşturarak dışarıya çıkması yangın merdiveni görmesine engeldir. İkinci bir durum ise yangın işaretçilerinin görüle bilen yerlere olmaması gerekmektedir. Görüş alanı kısıtlı olan yerlere yerleştirilmesidir. Yangın merdiveni işaretçilerinin ışıklı olarak bina içerisinde insanların en kolay göre bilecekleri yerlere koymaları gerekmektedir. Yangın merdivenlerini binadan giriş kapılarında yangına dayanıklı kapılar kullanılması gerekmektedir. Yangın merdiveni girişlerinde mimari tasarım olarak uygun yapılması ve pasif yangın güvenlik sistemlerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Yangın merdiveni imalatı sırasında merdivenlerin her zaman açık olması ve kilit, insanların acil olarak binayı terk etmelerine mani olacak her türlü eşyadan arındırmalıdır. Yangın merdivenlerinin iç mekânda olması durumunda dikkat edilecek en önemli maddelerden bir tanesi yangın merdivenine hava basınç pompalarının koyulmasıdır. Yangın merdivenlerine dumanın basmaması için en üst katta basınç pompası olması lazımdır. Basınç pompası sayesinde yangın merdivenlerine duman giremez demek hatalı ola bilir. Burada dikkat edilmesi gereken yangın kapılarının kapalı olması ve hava basıncının kayıp olmasına sebep olacak her türlü etkenin ortadan kaldırılması gerekmektedir.

KATEGORİLER

İstanbul Makaralı yangın merdiveni, ucuz yangın merdiveni, yangın merdiveni fiyatları, yangın merdiveni firmaları, Dairesel yangın merdiveni, yangın merdiveni imalatı, dairesel yangın merdiveni.

SAYFALAR

HABERLER

MÜŞTERİ HİZMETLERİ