YANGIN MERDİVENLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

YANGIN MERDİVENLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ


            Medeniyetin başlangıcı olan ilk çağlardan bu yana süregelen yangın olaylarıyla mücadele, yapım sistemleri ve malzemelerinin sürekli kendilerini yenilemek sureti ile değişmelerine paralel olarak zamanın her evresinde güçlenerek devam etmiştir. Büyük yangın olayları tarih boyunca gelişmekte olan kentlerin başlıca tehdit unsuru olmuşlardır. Yaşanılan yangın felaketleri yapı ve bina kültürü ile birlikte ehir dokularının değişmelerini sağlamıştır. İnsanlık uzunca bir dönem yangının çıkış nedenleri için değil, yayılmasına engel olmak için uğraş vermiştir. Ortaçağ dönemlerinde nüfusların artarak şehirlerin büyümeleri insanları ciddi şekilde yangınlara karşı önceden önlem almaya zorlamıştır. Yangın merdivenlerinin tarih sahnesine çıkışı ise 17. yüzyıl sonlarına denk gelmektedir ve aynı yüzyıl içerisinde başta Fransa olmak üzere bazı Avrupa medeniyetlerinde yangın merdivenleri dönemin yöneticileri tarafından zorunlu kılınmış, ateş ile uğraşan atölyeler büyük şehirlerin dışına çıkarılmıştır. Kanuni düzenlemeler ile birlikte ilk yanmaz yapı malzemelerinin kullanımı ise 18. yüzyıl sonlarında başlamıştır. Yangından korunma yöntemlerinde köklü değişiklere gidilmesi ve yangın merdivenlerinin binalarda zorunlu hale getirilmesi ise 1871 Büyük Chicago Yangını ile olmuştur. Yangın ile ilgili yaşanılan tüm tecrübelerin neticesinde 20. yüzyıl başlarına gelindiğinde yangınla mücadele kavramı tekrar ve köklü revizyonlara uğramıştır. Bu dönemde 19. yüzyıldaki gibi yanmaz yapılar inşa edilmeye çalışılmaktan vazgeçilip bunun yerine yangına dayanıklı binalar yapılmaya başlanmıştır. Aynı tarihlerde yangınlara karşı erken müdahale ve taşıyıcı sistemlerin yanı sıra yangın merdivenlerini geliştirmek için yöntemler hayata geçirilmiştir. Bu sayede yangın merdiveni güvenliğinin ve yangından kaçış yollarının tasarımları özellikle yüksek binaların insan hayatına girmesiyle gelişmiştir. Yüksek yapılarda yaşanılan yangın merdiveni sorunları insaları bu konuda özel önlem geliştirmeye itmiştir. 1930 yılı ise yangın merdivenleri açısından bir milat olarak kabul edilmektedir. Bu yıllarda döşemeler için ahşap, kirişler için ise çelik ve dökme demir kullanılmaya başlanmıştır. Yangın merdivenlerinde ilk kez çelik 1930 yılı itibari ile kullanılmıştır. İkinci dünya savaşından sonra inşa edilen yangın merdivenlerinin nesli günümüze dek uzanmaktadır. İkinci dünya savaşından sonra yangın merdivenlerinin yapımı büyük ülkeler tarafından belirli standartlara bağlanarak bu kalite standartları evrilmiş ve günümüzdeki hali almıştır. 

 

KATEGORİLER

İstanbul Makaralı yangın merdiveni, ucuz yangın merdiveni, yangın merdiveni fiyatları, yangın merdiveni firmaları, Dairesel yangın merdiveni, yangın merdiveni imalatı, dairesel yangın merdiveni.

SAYFALAR

HABERLER

MÜŞTERİ HİZMETLERİ